Μπορείτε να κυκλοφορήσετε το βιβλίο σας μέσω της εφαρμογής Auditale (ιδιοκτησίας Jam2Studio) www.auditale.com, την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα με Ελληνικούς τίτλους audiobooks.

Το Jam2 studio λειτουργεί σαν ψηφιακός εκδότης και η Auditale είναι η εφαρμογή που διανέμει ψηφιακά το έργο σας σε όλο τον κόσμο.

Επίσης είμαστε επίσημοι συνεργάτες της Findaway.com, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής audiobooks στον κόσμο με παρουσία σε 171 χώρες.

Μπορείτε να διαλέξετε που θέλετε να κυκλοφορήσει το έργο σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες

Share
Go top