Υπάρχουν 3 θέσεις parking έξω από το studio. Περισσότερες θα βρείτε στον δρόμο πίσω από το studio, στην Οδό Πρέσπας.

Share
Go top