Ναι. Οποιος θέλει να ηχογραφήσει 1 όργανο μόνο ή θέλει να ηχογραφήσει με την μπάντα του, πολυκάναλα, για δισκογραφία ήdemo, η τιμή είναι η ίδια. 15 euros την ώρα.

Share
Go top