Ναι. Μπορείτε να πάρετε το project της πρόβας στην τιμή τών 15€ ανά ώρα πρόβας. (5 ευρώ extra χρέωση ανα ώρα πρόβας )

Share
Go top